Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

Γιλέκα (11)

Γυαλιά (17)

Ωτοασπίδες (9)