Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

Γιλέκα (5)

Γυαλιά (19)

Ωτοασπίδες (9)