ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ
Για την Αγορά ενός Αεροβόλου Όπλου ή Πιστολιού ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να έχει κλείσει το 18ο Έτος της Ηλικίας του και να το Πιστοποιεί με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.

Show sidebar

Gas Ram (36)

Ελατήριου 4,5mm (23)

Ελατηρίου 5,5mm (12)

Προσυμπιεσμένου Αέρα (7)