ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγόρας κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

Προβάλλονται και τα 7 αποτελέσματα

Εμφάνιση πλευρικής γραμμής
Προβολή 9 24 36