ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγόρας κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

Moνόκαννα (10)

Δίκαννα Super Poze (18)

Δίκαννα Πλαγιόκαννα (6)

Επαναληπτικές Καραμπίνες (25)

Ημιαυτόματες Καραμπίνες (78)

Λοιπά Διαμετρήματα (7)