ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγόρας κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

Moνόκαννα (10)

Δίκαννα Super Poze (20)

Δίκαννα Πλαγιόκαννα (7)

Επαναληπτικές Καραμπίνες (25)

Ημιαυτόματες Καραμπίνες (71)

Λοιπά Διαμετρήματα (7)