ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΟΠΛΟΥ

Απαραίτητη προυπόθεση είναι η κατοχή άδειας αγόρας κυνηγετικού όπλου η οποία εκδίδεται από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα.

Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

Moνόκαννα (10)

Δίκαννα Super Poze (20)

Δίκαννα Πλαγιόκαννα (7)

Επαναληπτικές Καραμπίνες (21)

Ημιαυτόματες Καραμπίνες (72)

Λοιπά Διαμετρήματα (7)