Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

40-42 γρ. (8)

Magnum 3" (9)

Διασποράς (13)

Δράμια (25)

Μάλλινη τάπα (4)

Μονόβολα (12)

Σκοπευτικά 24-28γρ. (3)

Συγκεντρωτήρας 30-33γρ. (9)

Συγκεντρωτήρας 34-38γρ. (14)