Εμφάνιση πλευρικής γραμμής

40-42 γρ. (8)

Magnum 3" (9)

Διασποράς (16)

Δράμια (28)

Μάλλινη τάπα (4)

Μονόβολα (13)

Σκοπευτικά 24-28γρ. (3)

Συγκεντρωτήρας 30-33γρ. (10)

Συγκεντρωτήρας 34-38γρ. (15)